Nelja küsimuse test

Rotary on ühiskonna teenimisele pühendunud organisatsioon. Rotary eetilistest põhimõtetest tähtsaim on Nelja küsimuse test, mille koostas Chicago rotariaan Herbert J.Taylor 1930. aastate sügava majanduskriisi ajal oma firma personalile. Tema eesmärgiks oli luua eetiline baas, mis aitaks firmal eriti rasketes töötingimustes edukalt toime tulla.

Kaalu oma mõtteid, sõnu ja tegusid, küsides endalt:

1) Kas see on tõde?
2) Kas see on õiglane kõigi asjaosaliste suhtes?
3) Kas see tugevdab head tahet ja sõprust?
4) Kas see on kõigile asjaosalistele kasulik?